เคลือบฟันเทียม(เคลือบมุก)สามารถนำใช้ในการแก้ไขปัญหาช่องว่างระหว่าง
หรือปรับปรุงฟันที่มีสีคล้ำหรือฟันที่มีการบิดเอียงเล็กน้อยก่อน


หลัง


ก่อน


หลัง

ครอบฟันก่อน


หลัง
สะพานฟัน


ก่อน


หลัง
 รากเทียม  


ก่อน


หลัง


ก่อน


หลังก่อน


หลัง

 

เลเซอร์ไวท์เทนนิ่งฟัน


ก่อน


หลัง
ฟอกสีฟันด้วยเลเซอร์เป็นวิธีการหนึ่งที่ทันตแพทย์ใช้เพื่อกำจัดคราบสกปรก
และเปลี่ยนสีฟันให้ขาวขึ้นฟอกสีฟันด้วยเลเซอร์จะใช้เวลาประมาน 1 ชั่วโมง
และจะทำให้คลินิกโดยทันตแพทย์ที่มีประสบการณ์ในการฟอกสีฟันด้วยเลเซอร์

    ก่อนเลเซอร์ไวท์เทนนิ่งฟัน

    ในระหว่างการรักษา ; ปกป้องแก้มและเหงือก

    ใส่เจลฟอกสีฟันของ กระตุ้นด้วยเลเซอร์

    หลังการรักษา

ฟอกสีฟันทำที่บ้าน

                                            
                                           ก่อน                                         หลัง
ชุดฟอกสีฟันที่บ้านเป็นวิธการเลือกที่คุณสามารถลบคราบและทำให้ฟันของคุณขาวขึ้น
ซึ่งใช้เวลา2สัปดาห์ เพื่อให้ระดับความขาวที่ต้องการ
ขั้นตอนการทำฟอกสีฟันจะต้องทำขณะที่ภายใต้การกำกับดูแลของทันตแพทย์
ฟันจะถูกทำความสะอาดแล้วจะลบคราบจุลินทรีย์
ขั้นตอนต่อไป คือ พิมพ์ปาก เพื่อทำถาดฟอกสีฟันเฉพาะบุคคล คนไข้จะได้รับ
ยาฟอกสีฟันและถาดฟอกสีฟัน เพื่อให้ใส่ตอนนอน

   พิมพ์ปาก

  รอให้แข็งตัว   เพื่อที่จะเอาไปใส่เครื่องสูญญากาศขึ้นรูป

  ในไปใส่เครื่องสูญญากาศขึ้นรูป   เพื่อทำทำถาดฟอกสีฟัน

  จะได้ถาดฟอกเฉพาะบุคคล

  จากนั้นทาเจลเพื่อทำการฟอกสีฟันให้ทั่วผิวหน้าฟัน

  ครอบใส่ฟันเข้าไป พยายามอย่าให้เจลโดนเหงือก   ในทางที่ดีอย่าพยายามพูด
  เพื่อที่จะให้เจลไม่เคลื่อนตัว