ปลอดภัย,รวดเร็ว,มีประสิทธิภาพBefore

After
Name :   Jade Templin
Country :   Australia
Treatment :   10 Veneer
  3 visit in 7 day


Name :

  Mr. Marticl Erpels
  Mrs. Roothaert   Christel
Country :   Belgium
Treatment :

  Laser tooth   whitening

  (promotion B) +
  Home Bleaching
Name :   Labina Erpels,
  Yoachim Erpels
Treatment :   Home whitening
  
ทันตกรรมป้องกัน
การรักษา ครั้ง ราคา
การตรวจสอบและให้คำปรึกษา - ฟรี
ขูดหินปูนและขัดฟัน 1 ครั้ง 1,000 - 1,500 บาท
ขูดหินปูนและขัดคราบบุหรี่ กาแฟ 1 ครั้ง 1,500 - 2,000 บาท

Cosmetic densitry
การรักษา ครั้ง ราคา
ฟอกสีฟันด้วยเลเซอร์ 1 ชั่วโมง 10,000 บาท
ฟอกสีฟันแสงสีฟ้า (ไม่ใช้ Laser) 1 ชั่วโมง 7,000 บาท
ชุดฟอกฟันที่บ้าน 2 ครั้ง 5,500 บาท
เคลือบฟันพอร์ซเลน(E-max) 2 ครั้ง 10,000 - 12,000 บาท
เคลือบฟันคอมโพสิต 2 ครั้ง 3,000 บาท

ทันตกรรมหัตถการ
การรักษา ครั้ง ราคา
วัสดุอุดฟันอมัลกัม 1 ครั้ง 600 - 1,200 บาท/ซี่
วัสดุอุดสีเหมือนฟัน 1 ครั้ง 800 - 1,500 บาท/ซี่

ทันตกรรมประดิษฐ์
การรักษา ครั้ง ราคา
ครอบฟันเซรามิค(no gold) 2 ครั้ง 8,000 บาท
ครอบฟันเซรามิค(Palladium) 2 ครั้ง 10,000 - 12,000 บาท
ครอบฟันเซรามิค(Semiprecious) 2 ครั้ง 14,000 - 16,000 บาท
ครอบฟันเซรามิคทุกชนิด(Em-press) 2 ครั้ง 12,000 - 14,000 บาท
ครอบฟันเซรามิคทุกชนิด(Procera) 2 ครั้ง 14,000 บาท

ทันตกรรมรากเทียม
การรักษา ครั้ง ราคา
รากฟันเทียม - 45,000 - 50,000 บาท
ครอบฟันสำหรับรากฟันเทียม - 15,000 บาท
Bone Grafting - 20,000 บาท

รักษารากฟัน
การรักษา ครั้ง ราคา
รักษารากฟัน    
รักษารากฟัน ฟันหน้า 1-3 ครั้ง 4,500 บาท
รักษารากฟัน ฟันกรามน้อย 2-3 ครั้ง 6,000 บาท
รักษารากฟัน ฟันกรามใหญ่ 3-5 ครั้ง

9,000 บาท