เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของฟันขาวระบบเลเซอร์จาก DMCคุณจะได้รับรอยยิ้มที่สดใสทัตแพทย์เลอซอร์
จะใช้เวลา 1 ชั่วโมง ในการฟอกสีฟันของคุณให้ขาวโดยใช้แสงเลเซอร์

ปลอดภัย,รวดเร็ว,มีประสิทธิภาพ
 


Before

After

Name :   Jade Templin
Country :  From Australia
Treatment :   10 Veneer
  3 visits in 7 days
Name :

  Mr. Marticl Erpels
  Mrs. Roothaert Christel
Country :   From Belgium
Treatment :   Laser teeth whitening
  (promotion B) +
  Home Bleaching
Name :   Labina Erpels,
  Yoachim Erpels
Treatment :   Home WhiteningName :

  Mr. Jim Franklin
Country :   From Australia
Treatment :   2 Crown in
  4 day
comment :   Just a note to let you   know that I am very   satisfied with the work   you did on my teeth. I   will try to come back   sometime this year for   the bridge and crown on   the other side. Maybe in   the fall.
  Also I may have some   new customers for you.
  See you in a few months,

  
Link Exchange
phuket family dental clinic
phuket dentist
 
 
 
 
 
 
 
คลินิกทันตแพทย์ของเราที่มีความหลากหลายของบริการทันตกรรม เช่นฟอกสีฟันเลเซอร์ ครอบฟันและทันตกรรมรากฟันเทียมและอื่นๆ
ทันตแพทย์
ทันตแพทยมืออาชีพ์ของเรามีคุณภาพและมีประสบการณ์อัน
ยาวนานทั้งในโรงพยาบาลและคลินิกทันตกรรมเพื่อให้
คุณสามารถไว้วางใจคลินิกของเราและคลินิกของเรา
จะช่วยดูแลสุขภาพฟันของคุณ
การฆ่าเชื้อ
เครื่องมือทันตกรรมทั้งหมดได้รับการฆ่าเชื้ออย่างดีจากระบบ
สูญญากาศหม้อนึ่งความดันที่มีอุณหภูมิสูงถึง 135
องศาเซลเซียสโดยไอน้ำระเหยผ่านทุกส่วนของเครื่องมือ
เครื่องใช้คนไข้สามารถวางใจใช้ระบบควบคุมการติเชื้อของเรา
ฟอกฟันขาวด้วยเลเซอร์
เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของฟันขาวระบบเลเซอร์จาก DMC
คุณจะได้รับรอยยิ้มที่สดใสทันตแพทย์เลเซอร์ของเรา
ใช้เจลทาที่ฟันของคุณ และจากนั้นใช้แสงเลเซอร์
กระตุ้นการทำงานของเจล ใช้เวลาในการฟอกสีฟัน
ประมาณ 1 ชั่วโมง