ก่อน

หลัง

Name :   Jade Templin
Country :   Australia
Treatment :   10 Veneer
  3 visit in 7 day

Name :

  Mr. Marticl Erpels
  Mrs. Roothaert   Christel
Country :   Belgium
Treatment :

  Laser tooth   whitening

  (promotion B) +
  Home Bleaching
Name :   Labina Erpels,
  Yoachim Erpels
Treatment :   Home whitening
จันทร์-ศุกร์ 9.00 AM - 19.00PM
เสาร์ 9.00 AM - 18.00PM
อาทิตย์closed
  
ทีมทันตแพทย์ครอบครัวฟันดีภูเก็ต
ทีมงานทันตแพทย์ของเรามีความเป็นมิตรและเป็นมืออาชีพมากกว่า 10 ปี
มีประสบการณ์ทางทัน
ตกรรม

ทันตแพทย์จัดฟัน
Dr. Porramate Roongsanganotai
 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • รับรองในสาขาทันตกรรมประดิษฐ์จุฬาฯ
 • ประกาศนียบัตรด้านจัดฟันมหาวิทยาลัย นิวยอร์ก, อเมริกา
ทันตแพทย์เลเซอร์
Dr. Theveewan Bancherdpongchai

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล
  1993
 • สมาชิกของรากฟันสมาคมแห่งประเทศไทย
 • ทันตแพทย์เลเซอร์
ทันตแพทย์เลเซอร์
Dr. Chatchadaporn Laosagul

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัย
  เชียงใหม่ 1999
 • ทันตแพทย์เลเซอร์
ทันตกรรมรากเทียม
Dr. Somboon Jirapattarapoon

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัย
  จุฬาลงกรณ์ 1993
 • สมาชิกของสมาคมเยอรมันรากเทียมช่องปาก (DGOI)
ทันตกรรมรากเทียม
Dr. Boonyanart Guensri

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัย
  จุฬาลงกรณ์
 • ผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมช่องปากและ
  แม็กซิลโลเฟเชียล
 • สมาชิกของการประชุมนานาชาติของรากฟันเทียม
  ในช่องปาก